Ai fill Joan e amic meu…

Ai fill Joan e amic meu...
Ai fill Joan e amic meu…
Ferro oxidat i acer.
(1450x420x22 mm.)

Relleu que simbolitza el moment de la representació en què la Mare de Déu, agenollada sobre el seu llit, indica a l’apòstol Sant Joan tot allò que li va revelar l’àngel que va descendir en la mangrana. A l’acabar el seu cant entrega a Sant Joan la palma daurada baixada des del cel.

Es poden apreciar tres formes corbes realitzades en planxa d’acer inoxidable. Les dos que queden a l’esquerra representen la imatge de la verge, per mitjà d’una interpretació del manto i la corona. A la dreta se situa una forma allargada i corba que representa la palma daurada. Les peces anteriors se situen sobre una planxa de ferro, en la que es pot veure un tall calat vertical, que es corba en la part superior. Aquest calat representa part de l’arquitectura de la basílica, concretament un dels seus múltiples arcs. En la part inferior, una xicoteta peça de ferro, apegada sobre la planxa de fons, pretén donar una sensació de perspectiva i profunditat, així com delimitar el perímetre del llit de la Mare de Déu.

L’obra està realitzada amb diferents peces realitzades en planxes d’acer inoxidable, algunes de les quals han sigut tractades per a obtindre una textura setinada, mentres que altres presenten un acabat polit. Estes peces estan apegades sobre una planxa de ferro de 5mm de grossària, que presenta un tall calat. El ferro ha sigut tractat amb un procés d’oxidació i posteriorment s’ha aplicat un tractament per a evitar que la corrosió continue.

Leave a Reply