Maquetes

Maquetes
Maquetes

Diversos materials (cartó cartolines de colors, etc.)

Aquestes són algunes de les maquetes que junt amb els dibuixos i apunts, s’han realitzat dins del procés de disseny i desenrotllament de les diferents obres per a anar perfeccionant les idees fins a arribar a la concepció final de les mateixes.

Igual que en la pintura, un apunt o esbós és molt important per al desenrotllament d’una idea, en l’escultura, en alguns casos és fonamental realitzar alguna maqueta per a poder desenrotllar eixa idea abans d’arribar a l’obra definitiva.

Algunes d’aquestes maquetes s’han convertit en l’obra definitiva sense modificacions o amb uns mínims canvis. Altres, al contrari, s’han modificat notablement o inclús no s’han arribat a realitzar com a tal idea, no obstant totes elles són igual d’importants dins del procés de desenrotllament de les obres, ja que d’elles han sorgit noves idees que posteriorment s’han pogut dur a terme.

Els materials utilitzats per a realitzar aquestes maquetes han sigut cartons i papers de diferents textures i colors, buscant els contrastos entre ells i les semblances amb els materials definitius. En altres maquetes, en les que el volum era el problema fonamental, s’han utilitzat a més dels materials anteriors, altres com a varetes de metall, de fusta i poliestiré expandit que és un material fonamental per a desenrotllar el volum.

Leave a Reply