Mare de Déu omnipotent

Mare de Déu omnipotent
Mare de Déu omnipotent

Gres CH sobre planxa de ferro.
(1450x340x55 mm.)

Relleu que simbolitza el moment de la representació en el qual, el personatge de Sant Tomàs cau de genolls al finalitzar el seu cant, després de descobrir en l’altura, suspesa en l’aire, a la Mare de Déu. Es pot apreciar el personatge de Sant Tomàs en la part inferior sobre un pla inclinat que representa el caminador. Suspesa en l’aire, en la part superior apareix una interpretació de la coronació amb uns elements corbs que representen a la Mare de Déu. La part superior acaba en forma corba que representa la forma del llenç que simbolitza el cel, així mateix apareixen alguns elements arquitectònics com són alguns arcs.

Està confeccionat amb diferents peces realitzades en gres CH, algunes de les quals han sigut tractades amb òxid de ferro abans de la cocció, aquestes peces estan apegades sobre una planxa de ferro oxidat de 5mm de grossària i amb un tractament per a evitar que la corrosió continue.

Leave a Reply