Mare del Rei Celestial

Mare del Rei Celestial
Mare del Rei Celestial

Ferro oxidat i acer
(1450x670x20 mm.)

Relleu que simbolitza el moment de la representació en què es produeix el descens de la mangrana amb l’àngel portant la palma daurada.

Es poden apreciar tres formes corbes en el centre de l’obra que representen les ales o gallons de la mangrana. En els extrems de les formes anteriors s’aprecien uns elements corbs que representen els aplics daurats que formen la decoració exterior de cada una de les ales de la mangrana. Sobre les formes anteriors destaca una forma allargada i corba que representa la palma daurada que porta l’àngel. Totes estes peces se situen sobre una planxa de ferro, en la que es poden veure dos talls calats verticals, un d’ells va des de les ales o gallons de la mangrana fins a l’extrem superior i representa la maroma de què penja esta des del cel. Des del centre fins a la part inferior se situa l’altre tall, en la planxa de la base i en aquest cas tracta de simbolitzar l’estructura interna de la mangrana en la que se situa l’àngel.

L’obra es compon de diferents peces realitzades en planxes d’acer inoxidable, algunes de les quals han sigut tractades per a obtindre una textura setinada, mentres que altres presenten un acabat polit. Estes peces estan apegades sobre una planxa de ferro de 5mm de grossària, que presenta dos talls calats. El ferro ha sigut tractat amb un procés d’oxidació i posteriorment s’ha aplicat un tractament per a evitar que la corrosió continue.

Leave a Reply