Oh, Apòstols e germans meus!

Oh, Apòstols e germans meus!
Oh, Apòstols e germans meus!
Gres CH sobre planxa de ferro.
(1450x490x45 mm.)

Relleu que simbolitza el personatge de Sant Joan en el moment de la representació en el qual, mirant cap a la porta major, es dirigeix a la resta dels apòstols. Està representat per mitjà d’una figura amb els elements característics del personatge com són el llibre que simbolitza l’evangeli i la palma daurada que li acaba d’entregar la Mare de Déu. La figura està situada sobre un pla inclinat que representa l’inici del caminador.

Està confeccionat amb diferents peces realitzades en gres CH, algunes de les quals han sigut tractades amb òxid de ferro abans de la cocció, aquestes peces estan apegades sobre una planxa de ferro oxidat de 5mm de grossària i amb un tractament per a evitar que la corrosió continue.

Leave a Reply