Oh, poder de l’Alt Imperi,

Oh, poder de l’Alt Imperi,
Oh, poder de l’Alt Imperi,
Gravat a l’aiguafort i aiguatinta sobre planxa de coure
(Manxa 320×240 mm. Paper 560×380 mm.)

Gravat que simbolitza el moment de la representació en el qual, comença l’escena coneguda amb el nom del Ternari. A l’inici del caminador coincideixen tres apòstols, cada un d’ells entra per una de les tres últimes portes de la basílica. Esta escena representa la trobada dels deixebles en un encreuament de tres camins.

Apareixen tres figures representant als tres apòstols, un d’ells és l’apòstol Sant Jaume que vist hàbit de pelegrí i es caracteritza per la capa, el barret a l’esquena i un bàcul amb la carabassa per a l’aigua. Estes figures se situen sobre un pla inclinat que representa el caminador i després d’ells es pot apreciar una de les portes que simbolitza l’entrada característica dels tres apòstols.

És un gravat realitzat amb la tècnica de l’aiguafort i aiguatinta sobre planxa de coure. Està estampat a una tinta amb tòrcul manual sobre paper Fabriano (Toscana de 240 grams). Pertany a una col•lecció limitada de 30 exemplars i 3 proves d’artista. El propi autor ha realitzat la planxa original i ha estampat, firmat i numerat tots els exemplars.

 

Leave a Reply