Vós siau ben arribada

Vós siau ben arribada
Vós siau ben arribada

Gres CH sobre planxa de ferro.
(1450x510x40 mm.)

Relleu que simbolitza les figures dels apòstols i jueus amb els braços alçats al cel i la caiguda de l’oripell, en el moment de la representació en el qual, es produeix la coronació de la Mare de Déu, al finalitzar el cant de la Santíssima Trinitat.

Està confeccionat amb diferents peces realitzades en gres CH, algunes de les quals han sigut tractades amb òxid de ferro abans de la cocció. Aquestes peces estan apegades sobre una planxa de ferro oxidat de 5mm de grossària i amb un tractament per a evitar que la corrosió continue.

Leave a Reply